PYTANIA I ODPOWIEDZI

30.10.2023

                                                        Kto może wziąć udział w programie Ciepłe Mieszkanie?

* Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (współwłasności) do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

                                                                                              POZIOMY DOFINANSOWANIA