AKTUALNOŚCI

03.06.2024

           

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - &nb

ETAPY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

02.11.2023

Beneficjent (końcowy)- osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa…

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - &nb

ROZLICZENIE KOŃCOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA – ETAP KOŃCOWY

31.10.2023

                                    W celu rozliczenia przedsięwzięcia należy złożyć WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Pobierz: Wniosek o płatność wzór (pobierz) instrukcja wniosek o płatność (pobierz)                                 …

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - &nb

DOKUMENTY DO WNIOSKU

31.10.2023

                         DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1. KOPIA AKTU NOTARIALNEGO, bądź innego dokumenty potwierdzającego prawo własności do lokalu. 2.…

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - &nb